Business Tower Green Solutions

Poslovna stolpnica Emonika bo v skladu z mednarodnimi merili prva »zelena zgradba« v Ljubljani. Odlikovala se bo s sinhroniziranim sistemom upravljanja, ki bo učinkovito nadzoroval porabo energije v stolpnici in omogočal do 30-odstotne energetske prihranke.

Za zmanjševanje negativnega vpliva na okolje bodo v stavbi dodatno nameščeni tudi drugi alternativni viri energije. Poslovna stolpnica Emonika se tako lahko ponaša s stroškovno učinkovitostjo in odgovornim odnosom do okolja.