Emonika City Center History

20. April 2009Sprejetje novega zazidalnega načrta Potniškega centra Ljubljana; potniška dvorana je pod tiri, medtem, ko so železniški tiri na nivoju 0 (nič); spreminjanje načrtov projekta zahtevam primerno.


2008 - 2009Spreminjanje arhitekture celotne Emonike za pridobitev soglasja Mestne občine Ljubljana.


2008Spreminjanje arhitekture poslovne stolpnice, da ustreza zahtevam Zazidalnega načrta.


October 2007Podpis pogodbe o skupnem vlaganju med TriGranitom in Slovenskimi železnicami.


August 2007Podpis pogodbe med TriGranitom in Mestno občino Ljubljana o komunalnem opremljanju in sodelovanju pri projektu Emonika.


2007Nov prostorski načrt mesta Ljubljane; zaradi možnosti morebitne poglobitve železnice, če bi se država kadarkoli za to odločila, je prepovedana gradnja v koridorju pod železniškimi tiri. Zato mora biti potniška dvorana zgrajena nad tiri in ne pod njimi, kot predvideva obstoječi zazidalni načrt Potniškega centra Ljubljana. Prav tako v koridor ne sme posegati nobena druga gradnja.


October 2006Sprejet je bil zazidalni načrt Potniškega centra Ljubljana; potniška dvorana je pod tiri, medtem, ko so železniški tiri na nivoju 0 (nič).


2005Na mednarodnem arhitekturnem natečaju je bilo podjetje TriGranit Development Corporation izbrano za izgradnjo Potniškega centra Ljubljana.


October 2002Javni razspis za urbanistično ureditev Potničkega centra Ljubljana, na katerem je zmagala skupina Slovenskih arhitektov.