Developers' profile Responsible Company

Zavedamo se, da je projekt Emonika, ki ga skupaj s partnerji Slovenskimi železnicami in Mestno Občino Ljubljana gradimo v središču Ljubljane, za Ljubljano nadvse pomemben projekt. Sam projekt, kot tudi vloga investitorja sta vzbudila pozornost ter ustvarila veliko različnih strokovnih mnenj, prispevkov, predlogov in vprašanj, ki se nanašajo predvsem na umeščanje Emonike v prostor, na njeno urbanistično in arhitekturno zasnovo ter na ekonomsko upravičenost Emonike. V želji in z zavestjo, da vzpostavimo argumentiran dialog s strokovnjaki in prebivalci Ljubljane, smo se odločili, da oblikujemo telo, ki smo ga poimenovali Posvetovalni svet projekta Emonika.

Purpose and aims of Civil Council Emonika

Namen in cilji Posvetovalnega sveta projekta Emonika


- ustvariti možnost sodelovanja ključnih javnosti projekta Emonika,

- pridobivanje mnenj in stališč,

- izmenjava in sprejemanje pobud, strokovnih predlogov in idej, ki jih bomo lahko upoštevali,

- vzpostavitev prostora in neposrednih možnosti za odgovore na vprašanja,

- vpogled v podrobnosti in zasnovo Emonike,

- pojasniti določene odločitve ter strokovne utemeljitve načrtovanih korakov projekta